факт

лат. “направено”
  1. Станало действително събитие или явление.
  2. Нещо дадено, установено, върху което се гради теория; истина; действителност.
  3. прен. Да, наистина, действително.