фабианство

собств. име на римския пълководец Фабий (Кунктатор) от ІІІ в пр. Хр., успял да победи Ханибал
  1. полит. Фабианско общество, основано в Англия през 1884 г.; реформистка организация на привържениците на мирни и постепенни социални преобразувания в обществото на диктатурата или прометариата.