екстраверт

екстра- “обръщам”
  1. псих. Човек с психическа нагласа, обърната към външния свят. Противоположно на интроверт.