екстра-

лат. “извън”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “навън” или “извънредно”.