експлицитен

  1. език. Ясен, изричен. Противоположно на имплицитен.