екзотеричен

гр. “външен”
  1. рел. Който е предназначен за непосветените. Противоположно на езотеричен.