екзистенц-минимум

  1. книж. Най-малкото, което е необходимо за съществуване.