екзистенциализъм

“съществуване”
  1. Философско направление, утвърждаващо първичността на съществуването (на човека) пред същноста;
  2. Реакционно направление във философията и литературата, което отрича науката, смисъла на живота, обществената дейност и нравствеността.