екзега

гр. “обяснение”
  1. Тълкуване на библейски текстове.
  2. Тълкуване на литературно произведение или друг документ.