евхити

гр. “молитва”
  1. рел. Християни сектанти, отричащи светите тайнства и виждащи само в молитвата средство за спесение.