евангелие

гр. “блага вест”
  1. Първата част от Новия завет в Библията, съставена от четири книги (евангелие от Матей, Марк, Лука и Йоан), в които се разказва за живота и учението на Исус Христос.
  2. Други подобни неканонизирани (апокрифни) писания, част от които са открити в Кумран и Наг-Хамади.
  3. прен. Съчинение, съдържащо основните положения на някое учение.