евфемизъм

гр. ев- “говоря”
  1. език. Заменяне на дума или израз, които се смятат за неподходящи, с по-благопристойни; благоприлично изказване. (“Ако с болния не се случи нищо”, вм. “Ако болния умре”).