ев-

  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “добре, благо”.
eu