етимология

“истински”
  1. Наука за произхода на думите. Истинско значение на дума.