етология

гр. “нрав” -логия
  1. Наука за характера или за установяването на характера на индивид или народ.