етноцентризъм

гр. “народ” центризъм
  1. полит. Поставяне в привелигировано положение на определена обществена или национална групировка, с което се накърняват интересите и значението на останалите народи.