етика

  1. Философско учение за нравствеността, за нейната същност, за законите на историческото и развитие и за ролята и в обществения живот.
  2. Система от норми за нравствено поведение; нравствени правила, морал.