есенциализъм

“същина”
  1. Философска нагласа за търсене на същността.