Изида

егип. “седяща на трона, т.е. кралица”
  1. мит. Древноегипетска богиня на майчинството, лечението и земеделието.
Esi