махизъм

собств. E. Mach (1838—1916), австрийски физик и философ
  1. Субективно-идеалистическо феноменологично течение във философията и методологията, представено от трудовете на Мах, Авенариус и на учениците им, в основата на което стоят концепцията за “икономия на мисленето” и стремежът към “чисто описателна наука”. Отричане на обективното съществуване на външния свят; емпириокритицизъм.