Еринии

  1. мит. Древногръцки богини на възмездието с криле и със змии вместо коси.