епистемология

“наукоучение”
  1. Теория на науката и знанието, гносеология в по-тесен смисъл.