епигон

“потомък”
  1. Посредствен последовател на някое художествено, научно или някое друго направление, който си служи с отживели времето си средства на подражаване.