Еос

  1. мит. Гръцка богиня на зората (лат. Аврора).
Eos