ентелехия

  1. У Аристотел — Нематериално дейно начало, което формира материята и я докарва до съвършенство.
  2. У Лайбниц — монад.
  3. У някои виталисти, нематериално жизнено начало, което направлява развитиетото на организма отвътре — жизнена сила.