ентропия

гр. “във, вътре” и “обръщане”
  1. физ. Термодинамична величина, функция на топлинното състояние и възможното изменение на състоянието на една материална система, характеризираща степента и на неподреденост.
  2. прен. Неопределеност, случайност, хаотичност.