емпириомонизъм

“опит” и “сам”
  1. Разновидност на емпирическия критицизъм, според която съзнанието е първично, а материята вторична.