емпириокритицизъм

“опит” и “критика”
  1. Враждебно на материализма — субективно идеалистическо философско течение, което отрича обективното съществуване на материалния свят и разглежда предметите като продукт на съзнанието.