емпиризъм

“опит”
  1. Философска нагласа утвърждаваща опита като единствен източник на познанието; търсене на опитно фиксирани дадености; въздържане от обобщения.