еминентен

лат. “издигнат”
  1. книж. Изтъкнат, издигнат.