еманципация

лат. “освобождаване от власт”
  1. Освобождаване от състояние на зависимост, от предразсъдъци и ограничения.