елеат

собств. “жител на Елея, Южна Италия”
  1. Представител на гръцко учение от IV—V в. пр. Хр., според което истинското битие е неизменно, а видимото разнообразие е илюзорно (Зенон, Парменид).