еклектизъм

гр. “който избира” -изъм
  1. Учение и метод на Потамон Александрийски, препоръчващ съчетаването на най-добрите тези от различни системи вместо изграждане на нова система.
  2. Безпринципно и механистическо съчетание на разнородни, несъвместими и противоположни възгледи в науката и философията. Формално, механическо смесване на различни стилове.