идиличен

гр. “малка поема в проза”
  1. литер. Поетическо произведение, изобразяващо по идеализиран начин живота, близък до природата.
  2. прен. Тих, прост, селски, близък до природата, естествен.