егоизъм

  1. Поставяне на личните интереси над тези на другите; себичност. Противоположно на алтруизъм.