егоцентризъм

фр.
  1. Тенденция всичко да се свежда до собственото аз, до личната гледна точка.