егалитаризъм

  1. Дребнобуржуазна реакционна теория, която проповядва имотно равенство в условията на частната собственост.