дуализъм

“двойнствен”
  1. Идеалистическо философско учение, според което в основата на битието има две независими едно от друго начала — материя и дух;
  2. Вярване в съществуването на две начала — добро и зло;
  3. Двойнственост, раздвоеност.