друидизъм

от друид — жрец у древните келти
  1. ист. Религия на древните келти, основана на обожествяване на природата, трансмиграция на душите и др.