доминиканец

собств. St. Dominicus
  1. Монах от католическия орден на св. Доминик, основан през XIII в. за борба против албигойците.