долихоцефал

гр. “дълъг” и “глава”
  1. антроп. Човек със сравнително тясна и дълга глава; долигоцефал.