догматизъм

“мислене” -изъм
  1. книж. Сляпо придържане към догма и боравене с готови формули без съобразяване с конкретните и променящи се обстоятелства.