догма

гр. “мнение, учение”
  1. рел.Основно верско положение, което се приема без доказване.
  2. Положение, което се приема за безусловно и незменна истина без доказателства.