доктрина

лат. “учение, наука”
  1. книж. Система от научни, философски или политически възгледи; учение