дизюнкция

  1. лог. Логическа операция, която съединява две или повече съждения чрез съюза “или”.