дискурс

  1. книж. Слово, разказ; говорене, реч.
  2. език. Процес на създаване на текст; словесен израз на мисълта.
  3. фил. Способност за разбиране. Противоположно на интуиция.