диз-, дис-

лат., гр.
  1. Представка със значение: разделяне, отделяне, отрицание; “раз-” или “не-“, напр. диспозиция.
dis