Дионис

  1. мит. старогръцки бог на растителността, виното и веселието; Бакхус.