дилема

  1. Необходимост от две противоположни възможности да се избере само едната.