дифузионизъм

  1. Учение, според което основен двигател на обществения живот се смята взаимното проникване на отделни култури.